Regulamin dla doroslych - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin dla doroslych

Biblioteka
 

REGULAMIN
wypożyczalni książek dla dorosłych
SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W CAVAN
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI


1.   Z wypożyczalni mogą korzystać rodzice, opiekunowie i starsze rodzeństwo uczniów SPK w Cavan, a także wszyscy członkowie Stowarzyszenia "PolsCavan"
2.   Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3.   Przy zapisie zgłaszający się powinien wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu będą wykorzystane do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych
4.   Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o ewentualnych zmianach: nazwiska, miejsca pracy, nauki lub adresu zamieszkania.
5.   Z księgozbioru czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 3 woluminy.
6.   Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. .
7.   Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8.   Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury oraz wskazówki dot. korzystania z katalogu i metod pracy z książką.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego